Garantievoorwaarden van de badkamermeubels

Hieronder vindt u meer informatie over de garantievoorwaarden van onze verschillende productcategorieën.

Garantievoorwaarden van de badkamermeubelen

Onze garantie gaat in vanaf de factuurdatum. Bewaar dus uw aankoopfactuur en uw leveringsbon. De garantie is van toepassing op alle onderdelen die door onze diensten als gebrekkig worden bestempeld.
De garantieduur van al onze producten wordt nauwkeurig uiteengezet in onze verkoopdocumentatie.
Zijn uitgesloten van de garantie:

 • schade die ontstaan is tijdens het transport. Deze schade moet aan de verdeler of bij ontvangst aan de transporteur worden meegedeeld.
 • schade als gevolg van een verkeerde opslag
 • schade als gevolg van een afwijkend gebruik van het meubel (zie rubriek 'gebruik en onderhoud')
 • schade als gevolg van het niet naleven van de onderhouds- en montage-instructies (zie rubriek 'gebruik en onderhoud)'.

Garantievoorwaarden van de baden

De Puretex- en Toplax-baden

De garantie van 10 jaar dekt de eventuele fabrieksfouten die worden erkend door onze klantenservice, voor zover de installatie is uitgevoerd volgens de regels van de kunst en conform de bijgeleverde montage-instructies.
Zijn uitgesloten van de garantie:

 • schade die het gevolg is van slecht onderhoud (onderhoudsmiddelen met te veel schuurmiddel, kalk, chemische producten ...)
 • schade te wijten aan het transport of aan een verkeerde hantering
 • de eventuele kosten voor het plaatsen en verwijderen
 • schade als gevolg van een afwijkend gebruik

Reiniging :
Het product reinigen met warm water, zeep (of een ander product dat geschikt is voor acryl) en een spons of zachte doek. Spoelen met warm water. Gebruik geen schuurpoeders, alcohol of oplosmiddelen.

De andere baden

De garantie van 10 jaar dekt de eventuele fabrieksfouten die worden erkend door onze klantenservice, voor zover de installatie is uitgevoerd volgens de regels van de kunst en conform de hierna vermelde montage-instructies.
Zijn uitgesloten van de garantie:

 • schade die het gevolg is van slecht onderhoud (onderhoudsmiddelen met te veel schuurmiddel, kalk, chemische producten ...)
 • schade te wijten aan het transport of aan een verkeerde hantering
 • de eventuele kosten voor het plaatsen en verwijderen
 • schade als gevolg van een afwijkend gebruik

Garantievoorwaarden van de whirlpools

Onze whirlpools hebben een garantie van 2 jaar tegen alle fabrieksfouten die worden erkend door onze klantenservice. De garantie omvat de kosten voor de vervanging van het defecte onderdeel en de arbeidsduur, voor zover de werkzaamheden worden uitgevoerd door technici die officieel erkend zijn door NEW BATH. De garantie gaat in met ingang van de aankoopdatum die wordt aangetoond door de factuurdatum, gedurende een periode van 2 jaar binnen de grenzen van de volgende voorwaarden:

 • De installatie, de afstelling en de reparaties moeten worden uitgevoerd door een bekwaam installateur.
 • De elektrische voeding moet conform de norm NFC 15-100 zijn.

De voeding van de whirlpool moet worden beschermd door een beveiligingsinrichting met aardlekschakelaar van 30mA, evenals door een meerpolige ontkoppeling met een contactafstand van tminstens 3 mm of door een automatische differentieelschakelaar van 30mA die voorzien is van de twee bovenstaande functies.
De installatie- en gebruikershandleiding moeten in acht worden genomen (de garantie is niet van kracht indien de montage-instructies niet zijn opgevolgd of in geval van verkeerd gebruik)
Zonder het akkoord van onze klantenservice kan er geen enkele reparatie worden uitgevoerd.

 • schade die het gevolg is van slecht onderhoud (vuil dat de leidingen verstopt of de motoren beschadigt, onderhoudsmiddelen met te veel schuurmiddel, kalk, chemische producten ...)
 • schade als gevolg van blikseminslag, natuurrampen of overspanning
 • schade te wijten aan het transport of aan een verkeerde hantering
 • producten voor showrooms
 • de eventuele kosten voor het plaatsen en verwijderen
 • schade als gevolg van een afwijkend gebruik en/of het gebruik van andere dan de aanbevolen onderhoudsproducten

Garantievoorwaarden van de douchebakken

Toplax- en Puretex-douchebakken

De garantie van 10 jaar dekt de eventuele fabrieksfouten die worden erkend door onze klantenservice, voor zover de installatie is uitgevoerd volgens de regels van de kunst en conform de hierna vermelde montage-instructies.
Zijn uitgesloten van de garantie:

 • schade die het gevolg is van slecht onderhoud (onderhoudsmiddelen met te veel schuurmiddel, kalk, chemische producten ...)
 • schade te wijten aan het transport of aan een verkeerde hantering
 • de eventuele kosten voor het plaatsen en verwijderen
 • schade als gevolg van een afwijkend gebruik

Reiniging:
Het product reinigen met warm water, zeep (of een ander product dat geschikt is voor acryl) en een spons of zachte doek. Spoelen met warm water. Gebruik geen schuurpoeders, alcohol of oplosmiddelen.