Inzet

 

 Inzet n°1 : Strenge selectie van grondstoffen

Wij zetten ons in voor het milieu met erkende labels

Ecovadis

Ecovadis, een onafhankelijke organisatie die bedrijven beoordeelt door hun impact op milieu, maatschappij, ethiek en inkoop te meten volgens internationale MVO-normen.

PEFC/FSC Certificaties

Grondstoffen uit duurzaam beheerde bossen en certificering door onafhankelijke instanties om de herkomst van het hout en de traceerbaarheid tot op de markt te garanderen.

ISO 14001 Certificatie

Maatregelen en verbeteringen om onze impact op het milieu te beperken.

Label MORE

Gebruik van gerecycleerde kunststoffen in de productie, ontwikkeling van ecodesign voor een duurzamere consumptie.

French Fab

De French Fab vertegenwoordigt het Franse bedrijfsleven dat zich herkent in de wil om de Franse industrie te ontwikkelen.

Afvalbeheer

+95%
van het afval bij de fabricage van nieuwe producten (fabriek in Troyes (Frankrijk)).
+ Recuperatie van zaagsel en snijafval als brandstof voor de biomassaketel (fabriek van Châtellerault).

1 / Wij kiezen grondstoffen die gerecycleerd en herbruikbaar zijn

Toplax / Puretex

50-80%
Gerecycleerd materiaal in onze badkuipen
+ Renforts ABS / Polyuréthane garantis sans fibre de verre, ni résine polyester.
+ Vrijwel geen vluchtige organische stoffen (VOS).

2 / Streven naar meer verantwoorde verpakkingen

100%
van de kartonnen verpakking van onze meubelen, afkomstig uit onze fabriek in Frankrijk, wordt gerecycleerd.
van de badbeschermingshoeken, afkomstig uit onze fabriek in Frankrijk, zijn gemaakt van gerecycleerd materiaal.
 

Inzet n°2 : Lokale productie

50%
van onze badmeubels worden vervaardigd in onze fabriek in Châtellerault (Frankrijk)
80%
Van de baden worden vervaardigd in onze fabriek in Troyes (Frankrijk).

1 / Lokale productie als garantie voor kwaliteit

Onze producten voldoen aan de strenge productienormen van toepassing in Europa. Zij garanderen veiligheid en het respecteren van steeds strengere milieuvoorschriften.

AFNOR

Wij zijn de enige Franse fabrikant van badkuipen en whirlpools die het AFNOR-label heeft gekregen, deze getuigt van de robuustheid, duurzaamheid, repareerbaarheid en recycleerbaarheid van onze badkuipen en whirlpools.

NF Certificatie

Dit is een collectief keurmerk dat de conformiteit van het product of de dienst met veiligheids- en kwaliteitskenmerken bevestigt.

ISO 9001 Certificatie

Implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem om voortdurend de klanttevredenheid te verbeteren en conforme producten en diensten te leveren.

2 / Lokale productie betekent ook dat we dicht bij de klant staan

 • Onze commerciële teams bestrijken het hele land.
 • Een klantenservice, dienst na verkoop en consumentendienst staan tot uw beschikking.

3 / Lokale leveranciers en partners

 • Aankoop van grondstoffen uit Europa.
 • De voorkeur geven aan lokale dienstverleners voor al onze marketing onze marketing, digitale en drukwerk projecten.
 • Partnerschappen met instellingen of diensten die zorgen voor steun aan mensen met een handicap.
 

Inzet n°3 : De mensen

1 / Gelijke kansen

 • De functies van het bedrijf staan open voor iedereen, voor zowel valide als invalide werknemers.
 • Gelijke behandeling van mannen en vrouwen wat betreft de toegang tot werkgelegenheid, opleiding, mobiliteit, promoties en gelijke beloning.

2 / Opleiding en ontwikkeling van vaardigheden

 • Het bedrijf leidt al zijn werknemers op om hun inzetbaarheid en hun vaardigheden te verbeteren en zo interne promotie aan te moedigen.
 • Het bedrijf organiseert een integratieprogramma voor alle nieuwe werknemers.

3 / Opleiding en ontwikkeling van vaardigheden bij ALLIBERT

 • Een geformaliseerd beleid inzake mensenrechten: gezondheid en veiligheid van werknemers, arbeidsomstandigheden, sociale dialoog, kinderarbeid, dwangarbeid, diversiteit, gelijkheid en integratie.
 • Ondertekening van een beleidsverklaring waarmee het bedrijf zich verbindt tot de 8 kaderovereenkomsten van de Internationale Arbeidsorganisatie.
 • Uitvoering van concrete acties op onze sites voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers via procedures, opleiding, preventieve maatregelen, beschermende uitrusting om dagelijks een zeer hoog veiligheidsniveau te bieden, dankzij een sociale dialoog tussen personeelsvertegenwoordigers, vakbonden en directie.

4 / Arbeidsomstandigheden

 • Invoering van thuiswerk, waar mogelijk (vermindering van reistijd en vermoeidheid).
 • Opstellen van een disconnectiehandvest om een beter evenwicht tussen werk en privéleven te bevorderen.
 • Quality of Life at Work (QWL)-initiatief in bepaalde vestigingen, waardoor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de werknemers en de algemene prestaties van de vestigingen worden verenigd.
 • Nieuwe interne communicatiemiddelen (Teams, Wildix, ...) om de communicatie tussen en binnen de afdelingen te bevorderen.