Tips voor het monteren van de douchebakken

Ongeacht het type installatie moet elke douchebak onderaan en rondom ondersteund worden. Alle randen van de douchebak moeten waterpas staan.
De douchebak mag geen enkele wijziging ondergaan (zagen, uitsnijdingen van verstevigde zones, ...). Bescherm de douchebak tijdens de plaatsingswerken steeds tegen beschadiging (krassen, schokken, verbranding, verf, afbijtmiddelen, ...).

ONDERSTEUNING VAN DE BODEM

De bodem moet steunen op:

  • de meegeleverde douchebakpoten
  • minimaal 4 harde steunen (baksteen, blokken, cellenbeton) voor een douchebak van 80 x 80 en meer voor een grotere douchebak, waarbij elke steun een steunoppervlak van ongeveer 10 x 10 cm heeft dat gelijkmatig verdeeld moet worden, los van de douchebak en bevestigd op de deklaag / vloer.

Het rechtstreekse contact van de onderzijde van de douchebak met een ander hydraulisch bindend product dan snellijm is verboden.

ONDERSTEUNING VAN DE DOUCHEBAKRANDEN

De douchebak moet rondom ondersteund worden, en dit kan gebeuren door middel van:

  • aan de muur grenzende douchebakranden: duurzaam waterbestendig profiel bevestigd aan de muur of vochtwerend metselwerk (hydrogipsblokken, cellenbeton, …).

Er moet een siliconendichting worden aangebracht tussen het profiel en de douchebak.

  • vrije randen: vochtwerend metselwerk (hydrogipsblokken, cellenbeton, …)

UITZETVOEG

Er mag geen rechtstreeks contact zijn tussen de douchebakranden en de scheidingsmuren.
Een elastische en schimmelwerende siliconenkit op alcoholbasis moet voorzien worden op alle douchebakranden die palen aan de muur.
Er mag geen verticale of zijdelingse blokkering zijn: het vastmetselen van de douchebak aan de aanpalende muren is verboden.

BETEGELING

Bij het plaatsen van de muur- en vloerbekleding (inbouw van de douchebakrand) dient rekening te worden gehouden met een uitzetvoeg van minstens 5 mm tussen de rand van de douchebak en de bekleding (tegels, marmer, …).

De verbinding tussen de bekleding en de douchebak moet gebeuren door middel van een aaneensluitende elastische afwerkingskit (schimmelwerende siliconenkit op alcoholbasis of gelijkaardig).
Het gebruik van witte cement voor de afwerkingsdichting tussen bekleding en douchebak is verboden.

KUNSTSTOF AFWERKINGSPANEEL

Voor dit type afwerkingspaneel dient u de installatiehandleiding meegeleverd met het paneel te raadplegen.

Conform de bepalingen voorgeschreven door het “Syndicat Français des Industries de la Douche et de la Baignoire - 2002/07 “ DT 02-B-2/2